Αθλητικές Κακώσεις

Με τον όρο αθλητικές κακώσεις περιγράφουμε ένα μεγάλο αριθμό τραυματισμών στο σώμα μας που λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά όχι μόνο. Οι τυπικές αθλητικές κακώσεις μπορούν να συμβούν και μετά από τραυματισμούς άλλου είδους όπως τα τροχαία.

Το μέρος του σώματος μας που υπόκειται σε μια αθλητική κάκωση εξαρτάται από το είδος του τραυματισμού, που συνήθως είναι συνδεδεμένος με το είδος του αθλήματος. Επειδή λοιπόν τα περισσότερα αθλήματα περιλαμβάνουν έντονη χρήση και καταπόνηση των κάτω ακρών, οι περισσότερες και σημαντικότερες αθλητικές κακώσεις λαμβάνουν χώρα στα κάτω άκρα και ειδικά στο γόνατο.

Στις αθλητικές κακώσεις περιλαμβάνονται: το αιμάτωμα, η θλάση, η εκδορά, το διάστρεμμα και η ρήξη συνδέσμου, το αίμαρθρο ,το ύδραρθρο και το εξάρθρημα προκειμένου για αρθρώσεις, το κάταγμα, καθώς και οι επανειλημμένοι τραυματισμοί που οδηγούν σε άσηπτες φλεγμονές, γνωστές ως σύνδρομα καταπονήσεως ή υπερχρήσεως.