Ρευματικές Παθήσεις

Μια ρευματική πάθηση χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών και άλλων συνδετικών ιστών. Η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει μόνο μια περιοχή ή πιο πολλές περιοχές στο σώμα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ρευματικών ασθενειών και συχνά έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργίας του σώματος και της κινητικότητας.

Σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων είναι ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη ότι δεν υπάρχει θεραπεία και ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει για τις παθήσεις αυτές. Η αντίληψη αυτή είναι αβάσιμη και λανθασμένη, σήμερα υπάρχουν μεγάλες θεραπευτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων

Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για να επιτευχθεί με τη θεραπευτική παρέμβαση ύφεση των ρευματικών παθήσεων δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις:

  •  η έγκαιρη διάγνωση
  •  η πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση.